ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

متون ادبی| ستاره صبر

2018-03-14

دعا کن برایمان
دعا کن که روز، ماه، سالمان تمام زندگیمان پر باشد از حس دوست داشتنی با تو بودن
فردا می زنم به دل کوه به صحرا به دشت
سر بر شانه های نسیم می گذاری
و رو به خدا پا به پای شکوفه های امیدوار بهار دعای فرج می خوانم

آقا سلام!
کاش می دانستیم در کدامین صحرای غریبی هستی
اما می دانیم امسال که عقربه های ساعت، 2 و 50
دقیقه و 45 ثانیه را نشان داد یک سال دیگر از
غیبتمان در محضرت هم گذشت
دعا کن تقویم امسال ما آخرین تقویمی باشد که در یکی از صفحات جمعه اش تاریخ قیام شما ثبت نشده باشد این روزها که برخی مدعیان زمان ظهور را می دانند
سال ها قبل، از همان وقت که کفش های کوچک دنیا را پایمان کردند
یاد گرفتیم...
کسی هست که همه دنیا منتظر اوست،
از آن وقت تا به حالا...،
ما به انتظار نفس می کشیم،
به انتظار زمستان را بهار می کنیم
و
به انتظار زنده ایم؛
بگذار مدعیان دروغین هر چه می خواهند بگویند؛ فرمودی "فرج" به اراده خداوند است و هر کس
برای ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست؛
طلوع ستاره صبر در بهار بهانه خوبی است برای آمدنت،
تا...
در امتداد لبخندهای معطر نگاهت تازه شویم...
 

نویسنده:

علی احمدی