ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

پیامک های مهدوی| پرچم هدایت

2018-03-14

کوچه کوچه بنازم زعابری که نیامد
غزل غزل بنویسم زشاعری که نیامد
شکسته بغض غرورم در انتظار عجیبی
دعا کنید بیاید مسافری که نیامد

 

عید است ولی بدون او غم داریم
عاشق شده ایم و عشق را کم داریم
ای کاش که این عید ظهورش برسد
اینگونه هزار عید باهم داریم

 

مهــدی اگر از منـتــظـرانــت بــودیــم
چون دیده ی نرگس نـگـرانـت بـودیــم
با این همه رو سیاهی و سنگ دلی
ای کاش که از هم سفرانت بودیم

 

کوريم و نديديم خدايي هرگز
يکبار نگفتيم کجايي، هرگز
با این همه سردی و بی مهری ما
حق داری اگر جمعه نيايي هرگز

 

تو فرمودی برای من دعا کن
ظهورم را تقاضا از خدا کن
مداوم عجل الله است وردم
دعایی هم تو بر احوال دل ما کن

 

بیا بیا گل نرگس که ندبه می خوانیم
اگرچه بر دلمان نیست
ولی برای شماست

 

ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم
تادست کشی بر سر سودا زده من

 

پرده برگیر که من یار توام
عاشقم ،عاشق دیدار توام
هر که بینم که خریدار تو است
من خریدار خریدار توام

 

و ان یکاد می خوانم نه از برای خودم
برای آن شه غائب از شقاوت ها
اگر چه باور دیدارتو نبود برای دلم
ولی عجیب حکایتی دارند این ضمائرها

 

از انتظار خسته ام و یا دلم گرفته است؟
تو مدتی است رفته ای،بیا دلم گرفته است
نگاه سرد پنجره به کوچه خیره مانده بود
گمان کنم بداند او چرا دلم گرفته است

 

یا صاحب الزمان :
هر شب که انتظار تو را می برم به روز
شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

 

جمعه شد آقا نگاهم بر در است
در فراق یار آهم از سر است

 

می نمایند جمعه ها گر افتخار
باشد از مهدی (عج) زهرا(س) انتظار

نویسنده: