ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی
انتصابات جدید در مسجد مقدس جمکران
تولیت مسجد مقدس جمکران در احکامی جداگانه احمد اسماعیلی را به سمت مشاور تولیت و حجت الاسلام سید مهدی هاشمی