ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی
مراجع عظام تقليد و حوزه‌هاي علميه سراسر كشور1- 2. پيام مراجع عظام تقليد درباره دهه
پاسخ :

از پیشنهاد شما تشکر میکنیم

شاخصه های زندگی مهدوی
1395/01/24 سمیه میرسپاه
جامعه ای می تواند زمینه ساز ظهور باشد كه از اعتقادات صحیح سیراب شده و
پاسخ :

از به اشتراک گذاشتن پیشنهاد شما تشکر میکنیم!

پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید...