ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

برای ارتباط با "ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی " میتوانید به آدرس های زیر مراجعه کنید:

آدرس دبیرخانه : قم خیابان شهداء- کوی آمار (22) بن بست شهید علیان  مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم - دبیرخانه ستاد فعالیت های مهدوی

آدرس ایمیل : setad313@gmail.com

شماره تماس : 02537738398

شماره فکس : 02537737160