ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

بَقیّةُ اللهِ خَیْرٌ لَّکُمْ إِنْ کُنْتُم مُؤمِنین» (هود/86)»

رشد و تحقق فرهنگ انتظار و آمادگری ظهور حق و گسترش ابعاد اجتماعی،تمدنی و جهانی مهدویت در پرتو اسلام ناب ، از رئوس ماموریت ها و تکالیف جامعه و نظام اسلامی خصوصا حوزه های علمیه،اندیشمندان و تشکل های فرهنگی و اجتماعی است.در چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی(مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)جامعه ایران،پویای طریق مهدوی و زمینه ساز ظهور قلمداد شده و این تاکید، گویای نقش بی بدیل مهدویت در شکل دهی به آرمان انقلاب اسلامی در خصوص جامعه اسلامی و تمدن انسانی است.در سند مذکورنهادینه شدن انتظار مصلح کل در راس اهداف فرهنگی نظام و از اهم اولویت های فرهنگی اعلام شده که این مهم خصوصا در راهبرد کلان یک(اقدام 2) و راهبرد کلان دو(اقدام5) نقشه مورد توجه قرار گرفته که جز با هماهنگی ،تجمیع فرصت ها و مداومت مجدانه بر ترویج و ارتقاء همه جانبه مهدوبت محقق نخواهد شد لذا لازم است بستری برای هم افزایی ظرفیت های متنوع داخلی و فرامرزیِ تعمیق و نهادینه سازی انتظار فرج(به مثابه راهبرد تحقق تمدن و حاکمیت جهانی حق)خصوصا جهت تقویت و تامین مشارکت نقش نهادهای مردمی و عمومی راه اندازی شود.لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای احساس مسوولیت مقدس مجامع،نهادها و موسسات مهدوی،اساسنامه ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی را بررسی و تصویب می نماید:

 

اهداف ستاد عبارتند از:

الف. کلی: راهبری و هدایت فعالیت­های مهدوی با همگرایی، هم­افزایی، هماهنگی و همفکری میان نهادها و مجموعه‌های فعال، دستگاه‌ها و مراكز تبلیغی.

ب. تفصیل:

1) هماهنگ کردن فعالیت­های مهدوی در عرصه داخلي و خارجي

2) ایجاد هم ­افزایی در بین فعالان عرصه‌ی مهدویت

3) فراگیر كردن فرهنگ مهدویت و انتظاراز طريق تامين و تخصيص حمايت هاي عمومي و دولتي؛ مالي و تسهيلاتي

4) تقويت هويت وایجاد همبستگی ملی و فراملی در راستای انتظار و مهدویت

5) رفع انحرافات و دفع آسیب‌ها به منظور مراقبت از فرهنگ مهدوی

6) ارتقای سطح كیفی و كمی فعالیت‌ها و محصولات فرهنگي مهدویاز طريق تاييد و صدور مجوز موسسات يا خدمات مرتبط

7) استفاده از ظرفیت موسسات، سازمان‌ها، مراكز و افراد در اجرای برنامه‌های مهدوی و سامان‌دهی این فعالیت‌ها و ساماندهی ظرفیت های ملی و بین المللی

8)انسجام در موضع گیری، اطلاع رسانی و ایفای نقش فعال در عرصه فرهنگی اجتماعی

9)تحقق و پيگيري تخصصي ماموريت هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دستگاه ها در عرصه مهدويت پس از هماهنگي و اخذ مصوبات لازم

 

 

بیانیه ماموریت ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور (مصوب جلسه مورخ 3/6/94 هیات امناء)

ستاد هماهنگی فعالیت های  مهدوی کشور نهادی است سیاستگذار، مبتنی بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی و عمل هماهنگ و پویا در عرصه مهدویت و انتظار فرج که بر اساس تعالیم قرآن و عترت؛ مندرج در آموزه های اسلام ناب با ترازی جهانی به راهبری ، برنامه ریزی و اقدام در این حوزه می پردازد.

این  تشکل با رهنمود های ولی معظم فقیه و مراجع عظام ؛ خود را متعهد به تبیین اندیشه  بالنده و اتخاذ مواضع  اثر بخش در عرصه مهدویت می داند که با هم افزایی اعضا ، بهره مندی از روش های اصیل فرهنگی(پژوهشی،آموزشی،تبلیغی و رسانه ای) و ظرفیت های حوزه ها و مراکز علمی؛ فرهنگسازی، رصد و پیشگیری از تحریفات و انحرافات این حوزه را پیگیری و پشتیبانی می کند.